ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.co.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.com
KSh1,699.00
1 سال
KSh1,699.00
1 سال
KSh1,699.00
1 سال
.net
KSh1,600.00
1 سال
KSh1,600.00
1 سال
KSh1,600.00
1 سال
.org
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.ac.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.sc.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.me.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.africa
KSh700.00
1 سال
KSh1,700.00
1 سال
KSh1,700.00
1 سال
.ke
KSh3,500.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh3,500.00
1 سال
.info
KSh300.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.biz
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.xyz
KSh350.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.or.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.co.tz
KSh1,400.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh1,400.00
1 سال
.co.ug
KSh4,900.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh4,900.00
1 سال
.co
KSh2,500.00
1 سال
KSh2,500.00
1 سال
KSh2,500.00
1 سال
.online
KSh500.00
1 سال
KSh3,000.00
1 سال
KSh3,000.00
1 سال
.co.za
KSh999.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.us
KSh849.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
.pro
KSh450.00
1 سال
KSh1,700.00
1 سال
KSh1,700.00
1 سال
.ltd
KSh899.00
1 سال
KSh1,800.00
1 سال
KSh1,800.00
1 سال
.news
KSh1,500.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.me
KSh800.00
1 سال
KSh1,900.00
1 سال
KSh1,900.00
1 سال
.blog
KSh900.00
1 سال
KSh3,600.00
1 سال
KSh3,600.00
1 سال
.cc
KSh400.00
1 سال
KSh1,200.00
1 سال
KSh1,200.00
1 سال
.io
KSh6,400.00
1 سال
KSh6,400.00
1 سال
KSh6,400.00
1 سال
.tech
KSh1,299.00
1 سال
KSh7,000.00
1 سال
KSh7,000.00
1 سال
.info.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.ne.ke
KSh999.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh999.00
1 سال
.or.tz
KSh1,400.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh1,400.00
1 سال
.in
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
KSh1,000.00
1 سال
.app
KSh1,800.00
1 سال
KSh1,800.00
1 سال
KSh1,800.00
1 سال
.world
KSh500.00
1 سال
KSh2,700.00
1 سال
KSh2,700.00
1 سال
.ng
KSh1,500.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh3,000.00
1 سال
.limited
KSh2,700.00
1 سال
KSh2,700.00
1 سال
KSh2,700.00
1 سال
.sc.tz
KSh1,400.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh1,400.00
1 سال
.foundation
KSh900.00
1 سال
KSh2,700.00
1 سال
KSh2,700.00
1 سال
.live
KSh400.00
1 سال
KSh2,300.00
1 سال
KSh2,300.00
1 سال
.ac.tz
KSh1,400.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh1,400.00
1 سال
.best
KSh800.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
KSh2,000.00
1 سال
.rw
KSh1,700.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh1,700.00
1 سال
.cash
KSh1,000.00
1 سال
KSh2,800.00
1 سال
KSh2,800.00
1 سال
.tv
KSh4,300.00
1 سال
KSh4,300.00
1 سال
KSh4,300.00
1 سال
.shop
KSh500.00
1 سال
KSh3,500.00
1 سال
KSh3,500.00
1 سال
.group
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
KSh1,500.00
1 سال
.design
KSh1,199.00
1 سال
KSh6,300.00
1 سال
KSh6,300.00
1 سال
.organic
KSh1,500.00
1 سال
KSh6,500.00
1 سال
KSh6,500.00
1 سال
.systems
KSh999.00
1 سال
KSh1,999.00
1 سال
KSh1,999.00
1 سال
.technology
KSh999.00
1 سال
KSh1,999.00
1 سال
KSh1,999.00
1 سال
.vote
KSh7,500.00
1 سال
KSh7,500.00
1 سال
KSh7,500.00
1 سال
.llc
KSh3,200.00
1 سال
KSh3,200.00
1 سال
KSh3,200.00
1 سال
.club
KSh400.00
1 سال
KSh1,300.00
1 سال
KSh1,300.00
1 سال
.top
KSh200.00
1 سال
KSh600.00
1 سال
KSh600.00
1 سال
.uk
KSh900.00
1 سال
KSh900.00
1 سال
KSh900.00
1 سال
.studio
KSh1,500.00
1 سال
KSh2,400.00
1 سال
KSh2,400.00
1 سال
.cloud
KSh599.00
1 سال
KSh2,200.00
1 سال
KSh2,200.00
1 سال
.dev
KSh1,600.00
1 سال
KSh1,600.00
1 سال
KSh1,600.00
1 سال
.insure
KSh4,500.00
1 سال
KSh4,500.00
1 سال
KSh4,500.00
1 سال
.consulting
KSh1,500.00
1 سال
KSh2,999.00
1 سال
KSh2,999.00
1 سال
.church
KSh3,000.00
1 سال
KSh3,000.00
1 سال
KSh3,000.00
1 سال
.co.rw
KSh1,100.00
1 سال
KSh0.00
1 سال
KSh1,100.00
1 سال
.travel
KSh3,400.00
1 سال
KSh12,700.00
1 سال
KSh12,700.00
1 سال
.site
KSh400.00
1 سال
KSh3,300.00
1 سال
KSh3,300.00
1 سال
.digital
KSh450.00
1 سال
KSh4,000.00
1 سال
KSh4,000.00
1 سال
.cafe
KSh1,199.00
1 سال
KSh4,600.00
1 سال
KSh4,600.00
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود